Home DSKP Program Transisi Tahun 1 2021

Program Transisi Tahun 1 2021

6070
0
Program Transisi Tahun 1 2021

Program Transisi Tahun 1 2021…Pandemik COVID-19 telah memberi implikasi terhadap pembelajaran murid kerana kurikulum tidak dapat disampaikan secara bersemuka kepada murid pada semua peringkat persekolahan termasuk prasekolah. Bagi memastikan murid bersedia menghadapi pendidikan pada peringkat sekolah rendah, Program Transisi Tahun Satu 2021 dibangunkan dengan mengambil kira kandungan kurikulum prasekolah yang terkesan dan kandungan kurikulum Tahun
Satu.

Program Transisi Tahun Satu 2021 dirangka dengan memberi penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid bagi menyediakan mereka menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri di sekolah rendah.

Program Transisi Tahun Satu 2021 ini diorganisasikan dalam tiga fasa iaitu Fasa Persediaan, Fasa Penyesuaian dan Fasa Kesediaan. Pelaksanaan ketiga-tiga fasa ini memerlukan usaha dan pelibatan semua pihak termasuk pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa atau penjaga.

Sila Muat Turun Program Transisi Tahun 1 2021

# Kit Program Transisi Tahun 1 2021
           # PPT PROGRAM TRANSISI UNTUK UPLOAD 12 JAN.pdf
    # NOTA PANDUAN PPT 12Jan.pdf

Program Transisi Tahun Satu 2021 merupakan satu program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah.

Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dengan penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosioemosi untuk
memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama.


Program Transisi Tahun 1 2021 3


Sila Muat Turun DPK 2.0 Seluruh Tahun

# DPK 2.0 KSSR Tahun 1
# DPK 2.0 KSSR Tahun 2
# DPK 2.0 KSSR Tahun 3
# DPK 2.0 KSSR Tahun 4
# DPK 2.0 KSSR Tahun 5
# DPK 2.0 KSSR Tahun 6
               # DPK 2.0 KSSR Pendidikan Khas Tahun 1
               # DPK 2.0 KSSR Pendidikan Khas Tahun 5
                     # Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah
                    # Panduan Penjajaran Kurikulum Pendidikan Khas 2.0

Di harapkan dengan adanya Dokumen Penjajaran Kurikulum ini akan dapat menjadi panduan kepada guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih berkesan.

Sila muat turun Himpunan RPT KSSR  2021……

Himpunan RPT KSSR Tahun 1 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 2 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 3 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 4 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 5 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 6 2021
Previous articlePanduan Penjajaran Kurikulum Pendidikan Khas 2.0
Next articleDokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 (DPK 2.0) KSSM Tingkatan 1