Home Aktiviti Persekolahan Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21

3681
0
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 adalah teknik pembelajaran yang cenderung untuk menekankan keperluan untuk menyediakan pelajar untuk dunia yang berubah dengan pantas dan semakin terhubung secara global.
Dalam konteks ini, pendidikan bukan sahaja tertumpu kepada pengetahuan fakta dan kemahiran asas, tetapi juga kepada pembangunan kemahiran berfikir kritis, kerjasama dan kebolehsuaian.
Kepada ibu bapa, guru-guru dan pelajar disini disediakan Laman yang mengandungi Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21. Semoga Bermanafaat kepada semua…

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21

Berikut adalah beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 yang boleh digunakan:
1. Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL)
~ Dalam kaedah ini, pelajar mengusahakan projek yang mencabar dan bermakna untuk menyelesaikan masalah atau soalan yang kompleks. Mereka bekerja dalam tempoh yang lebih lama dan hasilnya adalah produk atau persembahan yang boleh ditunjukkan kepada orang lain.
~ Strategi ini menggalakkan pelajar belajar melalui penyiapan projek sebenar yang kompleks. PBL membantu pelajar membangunkan kemahiran kritikal seperti penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan kerjasama.
~ Kaedah ini melibatkan penugasan pelajar projek konkrit dan bermakna yang menggabungkan pelbagai mata pelajaran. Pelajar diberi peluang untuk bekerja secara berdikari atau dalam pasukan untuk mencari penyelesaian kepada masalah atau cabaran yang ditetapkan.

 

2. Pendidikan STEAM
~ STEAM bermaksud Sains, Teknologi, Seni, Kejuruteraan dan Matematik. Pendekatan ini merangkumi pendekatan antara disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran. Strategi ini menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari penyelesaian kepada masalah sebenar.
~ STEAM menambah Seni kepada campuran. Pendidikan ini mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam pendekatan pembelajaran holistik (saling berkait antara satu sama lain sebagai suatu sistem bersepadu yg menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja).
~ Pendekatan ini cuba mengintegrasikan bidang pembelajaran dengan cara yang relevan dan bersambung dengan dunia sebenar. Ini membantu pelajar melihat bagaimana konsep dan kemahiran yang mereka pelajari boleh digunakan dalam pelbagai konteks.

 

3. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri ( Inquiry-based Learning)
Kaedah ini menggalakkan pelajar bertanya, meneroka, dan menyelesaikan masalah berdasarkan minat dan rasa ingin tahu mereka sendiri.

 

4. Belajar Malalui Bermain
Terutama untuk kanak-kanak, belajar melalui bermain membolehkan mereka meneroka dan memahami dunia mereka sendiri. Ia juga membantu mereka mengembangkan kemahiran sosial, emosi dan kognitif (merujuk kepada mental berfikir, menaakul, meganalisis, membentuk konsep, memyelasaikan masalah dan sebagainya).

 

5. Pembelajaran Berasaskan Teknonologi
~ Apabila teknologi semakin meluas, pembelajaran dalam talian dan pembelajaran bercampur menjadi semakin popular. Teknologi boleh membantu memperibadikan pembelajaran dan meluaskan akses kepada sumber dan peluang.
~ Teknologi telah menjadi bahagian penting dalam pendidikan pada abad ke-21. Alatan seperti komputer riba, tablet dan perisian pendidikan dalam talian membolehkan pelajar belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.
~ Pada abad ke-21, adalah penting untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam bilik darjah. Ini boleh dalam bentuk menggunakan peranti seperti tablet atau komputer riba, atau melalui penggunaan platform dan aplikasi pendidikan.
6. Pembelajaran Kolaboratif
~ Dalam dunia yang semakin terhubung, penting bagi pelajar untuk belajar bekerja secara kolaboratif dengan orang lain. Strategi ini melibatkan pelajar dalam kumpulan untuk menyiapkan tugasan atau projek.
~ Pelajar bekerja dalam pasukan untuk menyelesaikan tugasan atau projek. Ia membangunkan kerja berpasukan, komunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah

 

7. Pendidikan Karakter
~ Pendidikan karakter menekankan kepentingan mengajar pelajar nilai dan tingkah laku positif, seperti tanggungjawab, kerja keras, empati, dan kejujuran.
~ Pendidikan karakter merangkumi pembangunan nilai dan etika seperti empati, kejujuran, tanggungjawab dan rasa hormat. Ini boleh disepadukan ke dalam kurikulum dan aktiviti harian.

 

8. Pembelajaran Peribadi
Pendekatan ini menyedari bahawa setiap pelajar adalah unik dan mempunyai cara pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, pengajaran diarahkan untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu setiap pelajar.

 

9. Pendidikan Global dan Pelbagai Budaya
Memandangkan dunia yang semakin terhubung, adalah penting bagi pelajar untuk menghargai dan memahami kepelbagaian budaya. Ini boleh membantu mereka menjadi warga dunia yang lebih baik dan berkesan.

 

10. Pendidikan Berasaskan Kompetensi
Ini merupakan strategi yang menekankan keupayaan pelajar untuk mencapai matlamat pembelajaran tertentu atau kecekapan tertentu. Ia membantu pelajar memahami apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka.

 

11. Pembelajaran Sepanjang Hayat
~ Pada abad ke-21, pembelajaran tidak terhad kepada sekolah atau universiti. Kemahiran dan pengetahuan baharu mesti dipelajari sepanjang masa, seiring dengan kemajuan teknologi dan dunia pekerjaan berubah.
~ Abad ke-21 menuntut individu yang boleh belajar dan menyesuaikan diri sepanjang hayat mereka. Menggalakkan pelajar untuk menjadi pelajar sepanjang hayat boleh termasuk pembelajaran bebas, pembelajaran berasaskan penyelidikan, dan mengejar minat dan hobi sendiri.

 

Strategi ini boleh disesuaikan dan digabungkan mengikut keperluan. Matlamatnya adalah untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berjaya dan menyumbang secara positif dalam dunia abad ke-21.
Perlu diingat bahawa tidak semua strategi ini sesuai untuk setiap situasi atau untuk setiap pelajar. Adalah penting bagi pendidik untuk memahami keperluan dan gaya pembelajaran pelajar mereka, dan kemudian menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka dengan sewajarnya.
Ingat bahawa tiada satu strategi yang paling berkesan untuk semua pelajar atau semua situasi. Seorang guru yang berkesan akan menggunakan pelbagai pendekatan untuk memenuhi keperluan unik setiap pelajar.

JIKA ANDA INGIN DOWNLOAD NOTA :

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21

Related Post:

Himpunan Teknik Pembelajaran Abad 21

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 1


Di sini disediakan 15 tip untuk cemerlang & persediaan menghadapi peperiksaan khususnya bagi pelajar-pelajar yang akan mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak lama lagi.

1. Sediakan Ruang Belajar Yang Sesuai

Top 10 Study Tips to Study Like a Harvard Student - Harvard Summer School

Pastikan anda mempunyai ruang yang cukup untuk meletakkan segala bahan dan nota anda. Adakah anda mempunyai pencahayaan yang cukup? Adakah kerusi dan meja anda selesa? Adakah permainan komputer anda tidak dapat dilihat dan mengganggu?. Cuba hapuskan semua gangguan, dan pastikan anda berasa selesa dan dapat memberi tumpuan sebaik mungkin.

Bagi sesetengah orang, mengulangkaji dalam keadaan yang senyap sunyi adalah yang terbaik, untuk yang lain, mungkin muzik latar belakang membantu. Sesetengah daripada kita memerlukan segala-galanya yang benar-benar kemas dan teratur untuk menumpukan perhatian. Fikirkan tentang apa yang berfungsi dan dapat membantu anda, dan luangkan sedikit masa untuk mendapatkannya persekitaran yang terbaik untuk anda mengulangkaji.

2. Semak Jadual

Schedule | Information Services and Technology (IST)

Menyemak jadual peperiksaan penting bagi menentukan masa cukup untuk belajar, khususnya pada saat-saat akhir ini. Latihan mesti diteruskan mengikut kertas peperiksaan yang akhir diduduki terlebih dulu. Ini kerana apabila tiba hari peperiksaan, calon akan belajar subjek yang akan diuji pada hari pertama peperiksaan.

Jika melakukan demikian, bermakna anda telah membuat persiapan yang menyeluruh dan tidak ada subjek tertinggal atau tidak dipelajari.

Click untuk bacaan seterusnya disini….¬† ¬† Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke-21 2