Home Buku Teks Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6

Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6

12067
0
Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6
Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6, Portal ini dibangunkan untuk membantu guru-guru, pelajar dan ibubapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersistematik. Kehadiran portal ini juga diharapkan dapat dijadikan platform lati tubi untuk bakal-bakal pelajar yang akan menghadapi Peperiksaan SPM.
Melalui penggunaan Buku Teks Digital ini akan menggalakkan inisiatif murid dan menjadikan murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pengenalan buku teks digital merupakan sebahagian daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) bermula 2013 hingga 2025, dan diperkenalkan dalam tiga fasa oleh kerajaan sebelum ini.
Bagi fasa permulaan, buku teks versi bercetak akan kekal digunakan seperti biasa. Pelajar boleh memuat turun buku-buku teks mereka dalam bentuk PDF. Bahan Mata pelajaran buku teks turut disediakn terdiri daripada SK, SJK, SJKC & SJKT….
Kepada ibu bapa, guru-guru dan pelajar disini disediakan Laman yang mengandungi Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6. Semoga Bermanafaat kepada semua…

Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6

Buku Teks Digital Tahun 1

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 1 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 1 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 1 SJK KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tahun 1 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 1 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 1 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 1 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 1 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 1 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 1 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Matematik Tahun 1 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 1 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 1 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 1 SJKT KSSR

Buku Teks Digital Tahun 2

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 2 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 2 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Sains Tahun 2 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 2 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 2 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 2 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 2 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Matematik Tahun 2 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 2 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 2 SJKT KSSR

Buku Teks Digital Tahun 3

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 3 KSSR – Jilid 1
Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 3 KSSR – Jilid 2
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 3 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 3 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 3 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 3 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 3 SJKC KSSR – Jilid 1
Buku Teks Digital Matematik Tahun 3 SJKC KSSR – Jilid 2
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 3 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 3 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 3 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 3 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Matematik Tahun 3 SJKT KSSR – Jilid 1
Buku Teks Digital Matematik Tahun 3 SJKT KSSR – Jilid 2
Buku Teks Digital Sains Tahun 3 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 3 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 3 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 3 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 3 SJKT KSSR

Buku Teks Digital Tahun 4

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 4 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 4 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 4 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi SJKC Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 4 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 4 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Kesenian Tahun 4 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 4 SJKT KSSR

Buku Teks Digital Tahun 5

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 5 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 5 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 5 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tahun 5 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 5 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 5 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Muzik Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 5 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 5 SJKT KSSR

Buku Teks Digital Tahun 6

Mata Pelajaran SK

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tahun 6 KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tahun 6 KSSR

Mata Pelajaran SJKC

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tahun 6 SJK KSSR
Buku Teks Digital Sejarah Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 6 SJKC KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 6 SJKC KSSR

Mata Pelajaran SJKT

Buku Teks Digital Sejarah Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Matematik Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Sains Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 6 SJKT KSSR
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tahun 6 SJKT KSSR

Related Post:

Related Post:

Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5

Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6


Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6 1


Di sini disediakan 15 tip untuk cemerlang & persediaan menghadapi peperiksaan khususnya bagi pelajar-pelajar yang akan mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak lama lagi.

1. Sediakan Ruang Belajar Yang Sesuai

Top 10 Study Tips to Study Like a Harvard Student - Harvard Summer School

Pastikan anda mempunyai ruang yang cukup untuk meletakkan segala bahan dan nota anda. Adakah anda mempunyai pencahayaan yang cukup? Adakah kerusi dan meja anda selesa? Adakah permainan komputer anda tidak dapat dilihat dan mengganggu?. Cuba hapuskan semua gangguan, dan pastikan anda berasa selesa dan dapat memberi tumpuan sebaik mungkin.

Bagi sesetengah orang, mengulangkaji dalam keadaan yang senyap sunyi adalah yang terbaik, untuk yang lain, mungkin muzik latar belakang membantu. Sesetengah daripada kita memerlukan segala-galanya yang benar-benar kemas dan teratur untuk menumpukan perhatian. Fikirkan tentang apa yang berfungsi dan dapat membantu anda, dan luangkan sedikit masa untuk mendapatkannya persekitaran yang terbaik untuk anda mengulangkaji.

2. Semak Jadual

Schedule | Information Services and Technology (IST)

Menyemak jadual peperiksaan penting bagi menentukan masa cukup untuk belajar, khususnya pada saat-saat akhir ini. Latihan mesti diteruskan mengikut kertas peperiksaan yang akhir diduduki terlebih dulu. Ini kerana apabila tiba hari peperiksaan, calon akan belajar subjek yang akan diuji pada hari pertama peperiksaan.

Jika melakukan demikian, bermakna anda telah membuat persiapan yang menyeluruh dan tidak ada subjek tertinggal atau tidak dipelajari.

Click untuk bacaan seterusnya disini…. 

Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6 2