Home DSKP DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah

DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah

3869
0
DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah

DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah ….  Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah
melaksanakan penjajaran kurikulum selaras dengan pengumuman pembukaan semula sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan 2021 yang dipinda. Pada ketika ini, Kandungan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Berikut adalah DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah untuk Pendidikan Khas Tingkatan 3.


DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Sekolah Menengah 3


Sila Muat Turun Bahan Untuk Pendidikan Sekolah Menengah

DPK 2.0 KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 3

# KSSMPK Tingk 3.pdf

Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah

# Garis Panduan Konsep Penjajaran PKhas.pdf

Panduan Penjajaran Kurikulum Pendidikan Khas 2.0

# Panduan Penjajaran Kurikulum Pendidikan Khas 2.0 11012021.pdf

Sila Muat Turun DPK 2.0 Seluruh Penjajaran Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 1

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 2

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 3

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 4

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 4 Dan 5

# DPK 2.0 KSSM Tingkatan 5

# DPK 2.0 Ting. 4 Mata Pelajaran Vokasional (MPV)

# DPK 2.0 Ting. 5 Mata Pelajaran Vokasional (MPV)

# DPK 2.0 Tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia (SSeM)

# DPK 2.0 Tingkatan 2 Sekolah Seni Malaysia (SSeM)

# DPK 2.0 Tingkatan 3 Sekolah Seni Malaysia (SSeM)

# DPK 2.0 Tingkatan 4 Sekolah Seni Malaysia (SSeM)

# DPK 2.0 Tingkatan 5 Sekolah Seni Malaysia (SSeM)

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.