Home Pelaporan PBD Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5

3325
0
Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5 adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tingkatan 5. Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik. Kategori akademik terdiri daripada dua komponen iaitu Pentaksiran Pusat (PP) dan Pentakiran Sekolah (PS), manakala kategori bukan akademik terdiri daripada dua komponen lagi iaitu Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) seperti dinyatakan dalam Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (KP.LP.003.07.14.05(1)) bertarikh 29 Julai 2011.

 

Muat Turun : 

Templat Pelaporan PBD Bahasa Melayu Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Arab Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Iban Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Jepun Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Geografi Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Perancis Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Cina Komunikasi Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Inggeris Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Fizik Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Biologi Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Kimia Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Pendidikan Moral Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Matematik Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Matematik Tambahan Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Pendidikan Islam 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Jerman Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD RekaCipta Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD PJPK Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sains Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sains Tambahan Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sains Rumah Tangga Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sains Komputer Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sains Sukan Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Pendidikan Arus Muzik Perdana Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Kesusateraan Cina Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Kesusateraan Inggeris Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Kesusateraan Tamil Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Semai Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Iban Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Kadazandusun Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Perniagaan Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Ekonomi Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Prinsip Perakaunan Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Pertanian Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Asas Kelestarian Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Bahasa Tamil Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Sejarah Tingkatan 5  
Templat Pelaporan PBD Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Tassawwur Islam Tingkatan 5
Templat Pelaporan PBD Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5 3


Related Post :

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 1

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 2

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 3

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 4

Himpunan Templat Pelaporan PBD Tingkatan 5


KESIMPULAN

PBD merupakan pentaksiran berterusan yang membolehkan guru mengumpul maklumat tentang perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid terhadap Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang dinyatakan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) setiap mata pelajaran.
Pentaksiran berterusan secara formatif dan sumatif dalam PBD ini merupakan tumpuan utama Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai salah satu wahana bagi memastikan perkembangan holistik dalam kalangan murid.
Pelaksanaan PBD memerlukan guru memahami Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi di samping pelbagai kaedah pentaksiran. Murid juga perlu dimaklumkan tentang aspek atau kriteria yang ditaksir. Keadaan ini membolehkan murid ditaksir dengan adil dan dalam keadaan mereka tahu serta bersedia untuk ditaksir. Laporan pentaksiran seperti Tahap Penguasaan murid juga perlu dimaklumkan kepada murid dan ibu bapa agar semua pihak tahu dan seterusnya boleh mengambil tindakan susulan yang sesuai ke arah meningkatkan penguasaan murid dalam pembelajaran mereka.
Pentaksiran merupakan sebahagian daripada PdP. Pentaksiran dalam bilik darjah ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan pentaksiran yang berterusan dalam bilik darjah diharap dapat diperkasakan dan dibudayakan oleh pihak sekolah. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan.