Home UPKK Jadual Waktu Peperiksaan UPKK 2022

Jadual Waktu Peperiksaan UPKK 2022

1205
0
Jadual Waktu Peperiksaan UPKK 2022
Kepada ibu bapa, guru-guru dan pelajar disini disediakan tarikh-tarikh penting berkaitan Jadual Waktu Peperiksaan UPKK 2022. Semoga Bermanafaat kepada semua…

Jadual Waktu Peperiksaan UPKK 2022 6


UJIAN PENILAIAN KELAS KAFA (UPKK)
1.0 MATLAMAT
Menilai tahap kemahiran, kebolehan dan penghayatan murid-murid tahun 5 dalam bidang pengajian Al-Quran, Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadah) , Sirah, Adab ( Akhlak Islamiyah), Jawi dan Khat dan Asas Lughatul Quran.
2.0 BIDANG-BIDANG YANG DINILAI
2.1       Al-Quran.
2.2       Ulum Syariah (Aqidah dan Ibadat ).
2.3       Sirah
2.4       Adab (Akhlak Islamiyah )
2.5       Jawi dan Khat
2.6       Asas Lughatul Quran
2.7       Penghayatan Cara Hidup Islam.
2.8       Amali Solat
3.0 BENTUK PENILAIAN
3.1       Bentuk Lisan                              :   Al-Quran
3.2       Bentuk Amali                             :   Amali Solat
3.3       Bentuk Lisan & Pemerhatian  :  Penghayatan Cara Hidup Islam
3.4       Bentuk Penulisan                       :  1. Ulum Syariah ( Aqidah dan Ibadah )
2. Sirah
3. Adab (Akhlak Islamiyah)
4. Jawi dan Khat
5. Asas Lughatul Quran
4.0 PENDAFTARAN KEMASUKAN UPKK
4.1         Murid-murid dikehendaki mengisi borang pendaftaran kemasukan UPKK yang ditetapkan.
4.2         Pendaftaran lewat daripada tarikh yang telah ditetapkan akan ditolak.
 5.0 SYARAT-SYARAT KELAYAKAN
5.1       Belajar KAFA sekurang-kurangnya 3 tahun.
5.2       Mengikut Kurikulum KAFA.
5.3       Murid tahun 5 KAFA berumur 11 tahun ( mengikut tahun semasa ).
5.4       Berdaftar untuk menduduki UPKK.
6.0 TARIKH PELAKSANAAN
6.1       Pelaksanaan UPKK hendaklah dijalankan mengikut takwim penilaian (Ditentukan oleh JAKIM).
6.2       Pelaksanaan yang tidak mengikut takwim dianggap batal.
7.0 PUSAT UPKK
7.1   Bagi penilaian lisan , amali dan pemerhatian (Al-Quran, Amali Solat dan Pengahayatan  Cara Hidup Islam) hendaklah dibuat di sekolah / kelas masing-masing.
7.2   Bagi penilaian bertulis (Rujuk 3.4 ) hendaklah dibuat di sekolah/kelas. Sekiranya tiada kemudahan hendaklah dibuat di pusat khas yang ditetapkan oleh Setiausaha Peperiksaan Negeri.
8.0 PENGENDALIAN PENILAIAN
8.1 Penilaian setiap subjek peperiksaan bertulis dan lisan akan dikendalikan oleh penilai yang dilantik pihak  pelaksana KAFA Negeri.
8.2 Penilai subjek peperiksaan Amali Solat dan Penghayatan Cara Hidup Islam akan dikendalikan oleh guru-guru murid yang  dinilai.
8.3  Ketua Penilai hendaklah dilantik disetiap daerah untuk menyelaras dan mengendalikan penilaian peperiksaan.
8.4   Penilaian setiap subjek akan dibuat mengikut takwim UPKK tahun penilaian.
9.0  PENGGREDAN
9.1   Pencapaian tiap-tiap tahap berdasarkan gred dan skala berikut :
A
(Tahap Cemerlang)
80-100
B
(Tahap Baik)
60-79
C
(Tahap Memuaskan)
40-59
D
(Tahap Kurang Memuaskan)
01-39
* * Tertakluk kepada sebarang perubahan
10.  SIJIL
10.1 Sijil Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) dikeluarkan oleh JAKIM
10.2 Sijil Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK) diberi kepada calon-calon yang menduduki semua mata pelajaran yang dinilai
10.3 Sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan sijil, ianya tidak diganti dan dicetak semula. Surat akuan memperakui keputusan peperiksaan dikeluarkan bagi maksud penggantian sijil peperiksaan atau penyataan keputusan yang hilang atau rosak