Home Nota UPSR Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM

Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM

2825
0

Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM, yang diilhamkan oleh Datuk Dr Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran, direka khas untuk meningkatkan pencapaian pelajar terutama mata pelajaran matematik yang masih rendah. Berdasarkan keputusan peperiksaan kebangsaan terdahulu, statistik menunjukkan bahawa terdapat masih ramai pelajar yang gagal mengusai kemahiran asas dalam mata pelajaran matematik.

Aktiviti yang direka dalam Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM ini sangat menarik bersesuaian untuk membolehkan pencapaian rendah dan mengusai kemahiran asas Matematik. Modul ini adalah koleksi beberapa aktiviti dan kaedah yang dicadangkan oleh guru cemerlang di seluruh negara. Ia memenuhi keperluan pelajar yang rendah dan menengah. Ia mungkin bukan kaedah yang terbaik tetapi telah terbukti dapat digunakan dan berkesan untuk kumpulan sasaran di beberapa sekolah. Rasa bebas menyesuaikan diri dan mengamalkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tahap kemahiran murid. Sangat disarankan agar guru merancang pelajaran berdasarkan enam prinsip KSSR: Kembali ke Asas, Pembelajaran Keseimbangan, Keterampilan Belajar, Integrasi teknologi baru yang penting, Penilaian untuk pembelajaran dan Bangunan Watak.

Menguasai kemahiran matematik merupakan satu aspek yang sangat penting bagi seseorang pelajar. Hal ini kerana matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan. Banyak masalah dalam kehidupan hari ini yang memerlukan kemahiran matematik untuk menyelesaikannya. Contohnya, menentukan masa/waktu untuk melakukan sesuatu, menentukan bilangan barang yang ingin diguna, urusan jual beli di kedai dan kantin, tambang bas dan sebagainya. Oleh itu adalah sangat penting seseorang individu itu didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas ini agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan lebih terancang dan selesa.

DIPERSILAKAN CLICKS AND SHARE …..


Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM 1


OBJEKTIF

  • Membantu meningkatkan pengetahuan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan.
  • Membantu meningkatkan pengetahuan dengan teknik yang betul untuk menjawab soalan peperiksaan.
  • Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan terutama dari gagal
    kepada lulus.

PANDUAN MENGGUNAKAN Modul Sekolah Rendah Inspirasi Matematik YaPEIM

Modul ini mudah untuk digunakan. Sesuai untuk membantu murid yang sederhana dan
lemah untuk memastikan murid tersebut sekurang-kurang mencapai tahap minima (D) dalam Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Semua konsep asas dalam matematik sekolah rendah sepatutnya dihayati oleh guru, disampaikan kepada murid secara berterusan melalui pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) bercirikan PA 21.

Guru perlu menyedari merungkai standard kurikulum (Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran) memerlukan persediaan yang secukupnya. Perbincangan melalui rakan sebaya melalui PLC dan melalui guru cemerlang adalah penting untuk memastikan kaedah yang digunakan sesuai untuk murid yang pelbagai kebolehan. Modul ini dibina adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan unsur pendemokrasian dalam PdPc matematik dapat disempurnakan oleh guru untuk membantu murid.