Bank Soalan Kertas Peperiksaan UPSR Matematik

1
175

Keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) hanya satu daripada empat komponen dalam Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR). Tiga lagi komponen ialah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) serta Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Penilaian murid mulai tahun 2016 ini tidak lagi memfokuskan kecemerlangan akademik sahaja, tetapi turut melihat pencapaian mereka secara holistik sebagai seorang insan. Setiap murid memiliki keunikan tersendiri dan tidak semata-mata jumlah A diperoleh dalam peperiksaan. Selain pencapaian akademik, yang lebih penting adalah Kementerian Pendidikan menekakan kepada pembangunan karektor murid.

Bantu guru sedia pelan pembelajaran

Menerusi PBD, pentaksiran dibuat ketika pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) dengan merujuk kepada dokumen standard Kurikulum dan Pentaksiran (DKSP) untuk melihat tahap penguasaan pembelajaran murid.

Pentaksiran ini dibuat bagi membantu guru untuk menyediakan pelan pembelajaran bagi setiap murid menggunakan pelbagai jenis instrumen.

PAJSK pula akan mentaksir murid melalui penilaian SEGAK, iaitu Standard Kecergasan Fizikal bagi mengukur tahap kecergasan, Indeks Jisim Badan (BMI) bagi merekod tinggi dan berat badan sebagai satu indikator kesihatan, selain mengambil kira penyertaan/pencapaian sukan pada pelbagai peringkat.

Murid juga ditaksir dalam kokurikulum dan ekstra kokurikulum iaitu penyertaan dan pencapaian dalam persatuan, unit beruniform serta pembabitan secara sukarela pada semua peringkat.

PPsi pula untuk melihat kecenderungan murid dalam bidang yang diminati seperti bidang muzikal, lingustik, logik matematik dan visual ruang.

PPsi untuk Murid Berkeperluan Khas (MBK) dibuat menerusi Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR), iaitu mengukur pencapaian murid melalui pendekatan pentaksiran bersepadu dalam situasi sebenar keperluan murid.

Amin berkata, murid UPSR akan menerima empat slip PPSR yang mengandungi maklumat pencapaian dalam semua komponen berkenaan.

Menerusi pendekatan ini, tiada lagi perbandingan mengikut negeri dan daerah. Gred Purata Sekolah (GPS) dan Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) yang dilihat menjadi bebanan kepada guru juga dihapuskan.

MATEMATIK_K1_PRA1_2016MATEMATIK_K1_PRA1_2016

MATEMATIK_K1_PRA1_2016 Kertas Soalan Matematik AR1(K2)

SKEMA JAWAPAN

Modul KBAT Matematik Sek. Rendah

MODUL MATEMATIK PAHANG FORMAT 2016___Pasti A

Matematik AR 3 UPSR Kertas 1 sarawak

Matematik AR 3 UPSR Kertas 2 sarawak

MATEMATIK AR3 JSU DAN SKEMA

T BK2 Mt upsr 2017-20180327T062721Z-001

AR3 2016 Matematik KERTAS 1

MATEMATIK KERTAS 1 2017 PERCUBAAN MELAKA

MATEMATIK KERTAS 1 2017 PERCUBAAN PAHANG

MATEMATIK KERTAS 1 2017 PERCUBAAN SELANGOR

MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2016

MATEMATIK KERTAS 1 UPSR 2017

MATEMATIK KERTAS 2 (AR3 )

MATEMATIK KERTAS 2 2017 PERCUBAAN MELAKA

MATEMATIK KERTAS 2 2017 PERCUBAAN PAHANG

MATEMATIK KERTAS 2 2017 PERCUBAAN SELANGOR

MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 2016

MATEMATIK KERTAS 2 UPSR 2017

SKEMA MATEMATIK KERTAS 1 & KERTAS 2 PERCUBAAN MELAKA

SKEMA MATEMATIK UPSR 2017