Home KOKO Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah

Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah

8057
0
Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah

Penghasilan Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah ini menepati usaha transformasi pendidikan negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Usaha mengoptimumkan kecergasan murid melalui pembudayaan sukan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan murid yang berminda cerdas.

Sekolah sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik atau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal ini dapat dikesan menerusi penghayatan terhadap apa-apa yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak kepada prinsip sistem pendidikan negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi  jasmani, emosi, rohani, dan intelek.

Semoga modul ini dapat dijadikan panduan guru-guru untuk melahirkan generasi yang mantap dari segi fizikal dan mempunyai disiplin yang tinggi, bersikap positif serta mempunyai jati diri. Selain itu, diharap modul ini akan diguna pakai dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

PERKARA

Modul Latihan Permainan

 

SILA CLICK Sebelah 

Untuk

Modul Latihan

Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah

 


Related Post:

Himpunan Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah

Modul Latihan Ragbi

Modul Latihan Sofbol

Modul Latihan Futsal

Modul Latihan Gimnastik

Modul Latihan Sepak Takraw

Modul Latihan Hoki

Modul Latihan Bola Sepak

Modul Latihan Bola Baling

Modul Latihan Bola Jaring

Modul Latihan Badminton 

Modul Latihan Ping Pong

Modul Latihan Olahraga

Modul Latihan Bola Tampar

Modul Latihan Bola Keranjang

Modul Latihan Pentaque


Modul Latihan Bola Jaring untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah 1


MODUL INI DISEDIAKAN SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK MEMBANTU GURU-GURU PENASIHAT KELAB SUKAN SEKOLAH. USAHA PENAMBAHBAIKAN MODUL INI AKAN DILAKUKAN SECARA BERKALA DAN BERTERUSAN. MODUL INI BOLEH DIGUNA PAKAI SEBAGAI PANDUAN DAN RUJUKAN GURU DALAM USAHA MEMBANGUNKAN SUKAN
DI SEKOLAH.

Bersesuaian dengan cabaran dan perkembangan pendidikan semasa serta harapan dan amanah daripada ibu bapa, amatlah wajar bagi Kementerian Pelajaran Malaysia untuk merangka pendekatan dan strategi bagi memastikan kelangsungan peranannya sebagai organisasi yang menjadi tunggak kemajuan murid di sekolah seluruh negara.

Aktiviti sukan telah menjadi semakin penting dan wajib dilaksanakan di semua sekolah di seluruh negara. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap, berkesan dan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.

Dalam menghadapi alaf baharu yang serba mencabar ini, kita harus sentiasa memainkan peranan dan tanggungjawab untuk melahirkan modal insan, iaitu murid yang seimbang dan harmonis secara menyeluruh dan bersepadu. Pewaris generasi akan datang ini mampu menyahut cabaran dan memastikan kesejahteraan negara berkekalan dan seterusnya dapat meningkatkan kemajuan negara. Generasi ini merupakan penentu kegemilangan negara kelak. Oleh itu, peranan dan penglibatan murid dalam aktiviti sukan amat penting. Program sukan tersebut membolehkan murid memperoleh, menyebar dan menggunakan
ilmu pengetahuan.

Modul ini adalah hasil usaha bersama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan Bahagian Sukan dalam memastikan guru-guru di sekolah khususnya guru penasihat kelab sukan boleh menjadikan modul ini sebagai panduan dalam menjalankan aktiviti kelab sukan di sekolah sepanjang tahun. BPG juga melalui fungsi barunya berhasrat ingin memperbanyakkan kursus-kursus pentauliahan kejurulatihan mahupun kepegawaian sukan yang diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara mahupun Persatuan Sukan Kebangsaan. Program 1Murid 1Sukan merupakan satu pengiktirafan kepada aspek kesukanan dalam
menjadi salah satu elemen penting bagi membina modal insan yang cemerlang.

KESIMPULAN

Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangnya pencapaian dan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan sahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukan yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatan sukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, baik untuk kesihatan fizikal terutamanya mengurang masalah obesiti, menyemai nilai sahsiah yang terpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah akan dapat membendung gejala ponteng.