Home Slip Gaji Online e-Penyata Gaji dan Laporan

e-Penyata Gaji dan Laporan

766
0
e-Penyata Gaji dan Laporan

e-Penyata Gaji dan Laporan….  Mulai 20 April 2012 Akauntan Negara Malaysia ataupun ANM telah memperkenalkan e-Penyata Gaji dan Laporan bagi memudahkan kalangan penjawat awam dan kakitangan kerajaan untuk melakukan semakan secara online, memuat turun dan menyalin slip gaji pada setiap bulan dengan lebih mudah dan cepat.

Pengguna Sistem ePenyata Gaji dan Laporan terdiri daipada PENJAWAT AWAM PERSEKUTUAN seperti Jabatan Kewangan, Jabatan Pelajaran, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Jabatan atau Kementerian seumpamanya TIDAK TERMASUK kerajaan negeri, badan berkanun, agensi berkanun dan tentera.

Untuk masuk ke sistem e-Penyata Gaji & Laporan melalui laman Web rasmi Jabatan Akauntan Negara Malaysia iaitu www.anm.gov.my. Untuk mengakses, klik pautan bergambar yang bertajuk “Sistem e-Penyata Gaji & Laporan” yang tertera di laman web utama seperti berikut:

LOGIN e-Penyata Gaji dan Laporan

e-penyata gaji online - semak gaji online

Web browser seperti Mozilla FireFox / Google Chrome / Internet Explorer (version 9 dan ke bawah) adalah diperlukan untuk akses Sistem ini…

  • Untuk memaparkan maklumat penyata gaji bulanan dan penyata pendapatan tahunan, perisian PDF reader seperti Adobe Reader adalah digunakan dan pengguna disaran supaya menyediakan perisian Adobe Reader didalam PC/notebook/smartphone bagi membolehkan proses muat turun penyata gaji dan penyata pendapatan tahunan masing-masing.

e-Penyata Gaji dan Laporan 3


PANDUAN e-Penyata Gaji dan Laporan

PENUTUP

Sekiranya mengalami sebarang masalah….Pengguna boleh mengemukakan aduan / pertanyaan / kemusykilan / masalah mengenai Sistem ini kepada emel rasmi Pentadbir Sistem iaitu [email protected] dan hendaklah disertakan maklumat seperti nama penuh, No. KP, No. Gaji, No. Kod Pejabat Perakaunan, No. Kod Jabatan dan Kod Pusat Pembayar pengadu atau sekurang-kurangnya No. KP dan No. Gaji bagi memudahkan semakan.

Related Post :

Previous articleLogin ePenawaran – KPM
Next articleKoleksi Pantun Dan Sajak