Home Soalan SPM Format Baharu Dan Manual Pentaksiran SPM 2021

Format Baharu Dan Manual Pentaksiran SPM 2021

4999
0
Format Baharu SPM 2021 Dan Manual Pentaksiran Mata Pelajaran

Format Baharu SPM 2021 Dan Manual Pentaksiran Mata Pelajaran… Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan format baharu bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2021 sejajar dengan pengenalan pakej mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) serta Pakej Sastera dan Kemanusiaan yang mula dilaksanakan untuk pelajar Tingkatan Empat, pada tahun 2020.

Pengenalan pakej mata pelajaran di bawah Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) itu menyebabkan berlakunya perubahan dalam format peperiksaan SPM 2021.

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kebangsaan Bil. 1/2020 bertarikh 21 Februari 2020 telah mengambil maklum Format lnstrumen Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA)
mulai Tahun 2021 bagi Mata Pelajaran Akademik Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).


Format Baharu Dan Manual Pentaksiran SPM 2021 3


Pelaksanaan Format lnstrumen Peperiksaan ini akan bermula tahun 2021, pelaksanaan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris bagi murid tingkatan empat tahun 2020 adalah sebagai Pentaksiran Bilik Darjah (PBD).

TARIKH PELAKSANAAN FORMAT BAHARU SPM

Pendaftaran Pelaksanaan
Mac 2020
SPM 2021
*Sekolah boleh mula mendaftar pakej mata pelajaran mengikut format baharu diumumkan oleh KPM

Muat Turun Format Baharu SPM 2021 Dan Manual Pentaksiran

Di sini disediakan format baharu untuk semua subjek SPM….Sila MUAT TURUN Format Baharu SPM 2021 Dan Manual Pentaksiran Mata Pelajaran akademik KSSM dan mata pelajaran elektif teknikal (KSSM sekolah teknik)

i) Mata pelajaran akademik KSSM

NO
KOD MP
MATA PELAJARAN
SILA KLIK BAWAH UNTUK DAPATKAN
FORMAT BAHARU
1
1103
BAHASA MELAYU
BAHASA MELAYU
2
1119
BAHASA INGGERIS
Image result for download + book
3
6351
BAHASA CINA
Image result for download + book
4
6354
BAHASA TAMIL
Image result for download + book
5
6356
BAHASA IBAN
Image result for download + book
6
6357
BAHASA KADAZANDUSUN
Image result for download + book
7
9378
BAHASA PUNJABI
Image result for download + book
8
6358
BAHASA SEMAI
Image result for download + book
9
9221
BIBLE KNOWLEDGE
Image result for download + book
10
2216
KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF
Image result for download + book
11
2206
KESUSASTERAAN INGGERIS
Image result for download + book
12
9216
KESUSASTERAAN CINA
Image result for download + book
13
9217
KESUSASTERAAN TAMIL
Image result for download + book
14
1449
MATEMATIK
Image result for download + book
15
3472
MATEMATIK TAMBAHAN
Image result for download + book
16
1511
SAINS
Image result for download + book
17
4531
4551
4561
FIZIK
BIOLOGI
SAINS TAMBAHAN
Image result for download + book
18
1223
PENDIDIKAN ISLAM
Image result for download + book
19
2361
BAHASA ARAB
Image result for download + book
20
5226
TASAWWUR ISLAM
Image result for download + book
21
5227
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Image result for download + book
22
5228
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
Image result for download + book
23
1249
SEJARAH
Image result for download + book
24
2280
GEOGRAFI
Image result for download + book
25
1225
PENDIDIKAN MORAL
Image result for download + book
26
2611
PENDIDIKAN SENI VISUAL
Image result for download + book
27
2621
PENDIDIKAN MUZIK
Image result for download + book
28
3754
PENGAJIAN KEUSAHAWANAN
Image result for download + book
29
6401
6405
BAHASA JEPUN
BAHASA JERMAN
Image result for download + book
30
6406
6407
BAHASA KOREA
BAHASA CINA KOMUNIKASI

Image result for download + book

ii) Mata Pelajaran Elektif Teknikal (KSSM Sekolah Menengah Teknik)

NO

KOD MP

MATA
PELAJARAN

FORMAT

MANUAL
PENTAKSIRAN

1

3759

Lukisan Kejuruteraan

Image result for download + book

Image result for download + book

2

3760

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Image result for download + book

Image result for download + book

3

3761

Pengajian Kejuruteraan Awam

Image result for download + book

Image result for download + book

4

3762

Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

Image result for download + book

Image result for download + book

MUAT TURUN :

Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 4 Tahun 2020 : Format Instrumen Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Dan Ujian Pencapaian Bahasa Antarabangsa (UPBA) Mulai Tahun 2021 Bagi Mata Pelajaran Akademik Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

Maklumat Lanjut

Kepada pelajar, guru atau ibu bapa yang ingin mengetahui maklumat lanjut berkenaan format baharu peperiksaan SPM, anda boleh merujuk:

Dengan pengumuman terbaru yang dikeluarkan oleh KPM ini sedikit sebanyak dapat menjawab kegusaran ibu bapa terhadap format tersebut susulan penggubalan kurikulum pelajaran baharu. Dengan usaha berterusan yang jalankan oleh KPM diharap pakej ini dapat menarik lebih ramai calon untuk mengambil mata pelajaran STEM dan sains tulen.