Home Artikel Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik

Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik

6322
0
Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik

Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik…..Kosa Kata terdiri daripada kata-kata umum dan kata-kata khusus atau disebut istilah khusus. Kata umum ialah kata-kata biasa dalam bahasa. Namun demikian kata umum boleh menjadi istilah. Contoh: tenaga > tenaga atom (atomic power). Istilah ialah kata penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Contoh: hablur, medan magnet, metamorfosis. Istilah boleh berbentuk sebagai kata akar bebas, kata berimbuhan, kata gabungan atau kata gandaan.

Ungkapan Menarik yang sesuai dan jitu dalam sesebuah hasil penulisan amat membantu dalam memperjelas maksud idea yang mahu disampaikan, membantu mematangkan hujah serta mengindahkan pengolahan ayat. Hal ini amat membantu pelajar menghasilkan karangan yang menarik, berkembang dan matang.

Maklumat yang disediakan di dalam  ini menepati segala keperluan pelajar untuk membuat persediaan menghadapi peperiksaan dan memperoleh kelulusan yang cemerlang. Semoga ibubapa, guru dan pelajar mempoleh bermanafaat dari bahan yang disediakan….

DIPERSILAKAN KLIK DAN SHARE…..

ISI KANDUNGAN-

Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik

Koleksi Kosa Kata Dan Ungkapan Menarik 3

 

Semoga perkongsian ini memberi  manfaat kepada semua terutama mereka yang memerlukan untuk membuat pelbagai persediaan menghadapi peperiksaan nanti. Semoga kita juga mendapat manfaat jika hasil perkongsian kita yang tidak seberapa ini memberi kejayaan kepada mereka yang bakal menghadapi peperiksaan….