Home Artikel Panduan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Panduan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

2015
0
Panduan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Panduan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling – Murid merupakan modal insan yang sangat berharga untuk menentukan arah pembangunan negara pada masa akan datang. Dalam konteks pendidikan kebangsaan, kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah membina disiplin murid dan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian, masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengisi agenda generasi muda pada era yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan murid yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI).

Menyedari keperluan ini, Kelab Bimbingan Dan Kaunseling di semua sekolah menengah mestilah bergerak aktif demi memenuhi kepelbagaian cita rasa, minat dan bakat murid berdasarkan objektif dan matlamat yang dihasratkan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS 

Buku Panduan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah

Garis Panduan – Latar Belakang, Rasional, Matlamat, Objektif  dan Contoh Aktiviti tahunan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Contoh Perlembagaan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Contoh Kertas Kerja Cadangan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

  • Contoh Kertas Kerja 1
  • Contoh Kertas Kerja 2
  • Contoh Kertas Kerja 3

Contoh Aktiviti Tahunan Kelab Bimbingan Dan KaunselingContoh Perancangan Strategik Kelab Bimbingan Dan Kaunseling

Contoh Laporan Tahunan

Contoh Logo Kelab

Image result for logo kelab bimbingan dan kaunseling Image result for logo kelab bimbingan dan kaunseling

Penutup

Panduan Penubuhan Kelab Bimbingan Dan Kaunseling – Menyedari hakikat bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting dan diberi penekanan pada masa ini, Kelab Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah wajarlah digerakkan dengan lebih aktif bagi memenuhi tuntutan tersebut. Selain meningkatkan kemahiran komunikasi murid, aktiviti yang dilaksanakan dapat menyuburkan minat dan mencambahkan bakat mereka dalam pelbagai bidang seperti aktiviti puisi, penulisan, lakonan dan seumpamanya. Selain itu, masa terluang murid sebagai modal insan dapat diisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan masalah salah laku dalam kalangan remaja seperti budaya hedonisme, buli, peras ugut, lumba haram, ponteng sekolah dan sebagainya dapat diatasi. Oleh hal yang demikian, aktiviti Kelab Bimbingan Dan Kaunseling diharap menjadi pemangkin dalam mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah murid yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.  Di samping itu usaha untuk membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan bahasa kebangsaan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dapat direalisasikan.