Home Transisi Tahun1 Transisi Tahun 1

Transisi Tahun 1

12397
0

Berikut dikongsikan Himpunan buku program, modul, aktiviti dan pelbagai dokumen lagi berkenaan program transisi tahun 1……Semoga ianya memberi kemudahan dan panduan kepada guru-guru untuk menjalankan program transisi tahun 1 di sekolah masing-masing…

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu ataupun program Transisi Tahun 1 merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan secara formal di Tahun Satu. Program ini dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara formal.

Tujuan Program 

  • Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
  • Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses P & P secara formal.
  • Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah dengan gembira dan tanpa banyak masalah.
  • Membantu semua murid Tahun Satu yang datang dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu mereka melalui tahap pencapaian yang hampir sama .

Objektif Khusus

  • Semua pihak yang terlibat dapat membuat persediaan yang sesuai untuk menerima kemasukan murid ke Tahun Satu.
  • Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik, bersepadu dan main sambil belajar.
  • Murid yang mempunyai kemahiran dan potensi diri yang tinggi dapat mengaplikasikan apa yang diperolehi dalam kehidupan sehariannya.
 Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia


1. KIT TRANSISI TAHUN 1

DOWNLOAD : KIT TRANSISI TAHUN 1

2. BUKU PROGRAM MINGGU TRANSISI

DOWNLOAD :

3. KERTAS KERJA MINGGU TANSISI 

DOWNLOAD :

4. JADUAL AKTIVITI TRANSISI TAHUN 1

DOWNLOAD :

5. CONTOH AKTIVITI DAN MODUL MINGGU TRANSISI TAHUN 1

DOWNLOAD :

6. LAPORAN MINGGU TRANSISI TAHUN 1

DOWNLOAD :

7. TEKS PENGACARA MAJLIS PENUTUPAN TRANSISI TAHUN 1

DOWNLOAD : TEKS UCAPANDOWNLOAD : Penggal Persekolahan Tahun 2019