Home DSKP Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah

Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah

1635
0
Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah

Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah…. Panduan Penjajaran Kurikulum Bagi Kegunaan Pembukaan Semula Sekolah ini disediakan bertujuan untuk memberi panduan kepada guru Pendidikan Khas menjajarkan kandungankurikulum bagi tempoh baki persekolahan setelah sekolah dibuka semula. Panduan ini boleh digunakan di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI). Bagi Program Pendidikan Inklusif (PPI) guru boleh mengguna pakai penjajaran kurikulum arus perdana (KSSR dan KSSM). Penjajaran kandungan kurikulum yang disediakan diharap dapat membantu guru Pendidikan Khas dalam merangka aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) sama ada dalam bilik darjah atau luar bilik darjah atau pembelajaran di rumah.

Sila Muat Turun Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah

# Garis Panduan Konsep Penjajaran PKhas.pdf

Guru digalakkan menggunakan pendekatan pembelajaran teradun yang menggabungkan PdP dalam bilik darjah dan luar bilik darjah/pembelajaran di rumah. Pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan secara bersemuka manakala pembelajaran luar bilik darjah atau pembelajaran di rumah boleh dilaksanakan secara dalam talian dan pembelajaran kendiri berstruktur. Penjajaran kurikulum ini juga memberi ruang kepada guru Pendidikan Khas untuk melaksanakan kurikulum secara fleksibel seperti yang dinyatakan di dalam Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013.


Panduan Penjajaran Kurikulum Pembukaan Semula Sekolah 3


Sila Muat Turun DPK 2.0 Seluruh Tahun

# DPK 2.0 KSSR Tahun 1
# DPK 2.0 KSSR Tahun 2
# DPK 2.0 KSSR Tahun 3
# DPK 2.0 KSSR Tahun 4
# DPK 2.0 KSSR Tahun 5
# DPK 2.0 KSSR Tahun 6
# DPK 2.0 KSSR Pendidikan Khas Tahun 1
# DPK 2.0 KSSR Pendidikan Khas Tahun 5

# Panduan Penjajaran Kurikulum Pendidikan Khas 2.0

# Program Transisi Tahun 1 2021

Di harapkan dengan adanya Dokumen Penjajaran Kurikulum ini akan dapat menjadi panduan kepada guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih berkesan.

Sila muat turun Himpunan RPT KSSR  2021……

Himpunan RPT KSSR Tahun 1 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 2 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 3 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 4 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 5 2021
Himpunan RPT KSSR Tahun 6 2021