Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR

10376
0
Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 3

https://qrgo.page.link/i9RFU https://bit.ly/2OLbYNI

Bahasa Cina SJK Tahun 3

https://bit.ly/3eOZ7og

Bahasa Cina SK Tahun 3

https://bit.ly/3jpOfRl

Bahasa Iban Tahun 3

https://bit.ly/3fIKTXo

Bahasa Inggeris SJK Tahun 3

https://bit.ly/3hgstNW

Bahasa Inggeris SK Tahun 3

https://qrgo.page.link/birvA https://bit.ly/32IGnV6

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/3fQzxRi

Bahasa Melayu SJK Tahun 3

https://bit.ly/39gHBZ7

Bahasa Melayu SK Tahun 3

https://qrgo.page.link/njLvt https://bit.ly/32D0rbA

Bahasa Semai Tahun 3

https://bit.ly/3jA1Fun

Bahasa Tamil SJK Tahun 3

https://bit.ly/2WG6EPZ

Bahasa Tamil SK Tahun 3

https://bit.ly/3fRe5eK

Matematik Tahun 3

https://qrgo.page.link/R8ZHY https://bit.ly/2CDwqh3

Pendidikan Islam Tahun 3

https://qrgo.page.link/tLtws https://bit.ly/3fTcvcC

PJ dan PK Tahun 3

https://qrgo.page.link/nh6Dx https://bit.ly/30yig93

Pendidikan Moral Tahun 3

https://bit.ly/2ZPQrtS

Pendidikan Muzik Tahun 3

https://qrgo.page.link/XMaFW https://bit.ly/2OHETSS

PSV Tahun 3

https://qrgo.page.link/YC2dw https://bit.ly/3jmcShM

Sains Tahun 3

https://qrgo.page.link/vMPko https://bit.ly/3fUNhdK

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.