Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR

13291
0

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 5

https://qrgo.page.link/QcL6z https://bit.ly/32GIlWa

Bahasa Cina SJK Tahun 5

https://bit.ly/2WNKICD

Bahasa Cina SK Tahun 5

https://bit.ly/2WJMZyD

Bahasa Iban Tahun 5

https://bit.ly/2BlWoVJ

Bahasa Inggeris SJK Tahun 5

https://bit.ly/39wAM5X

Bahasa Inggeris SK Tahun 5

https://qrgo.page.link/E5VGT https://bit.ly/2ZWoHDX

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/2CW7scE

Bahasa Melayu SJK Tahun 5

https://bit.ly/3ju3UiB

Bahasa Melayu SK Tahun 5

https://qrgo.page.link/qdZUt https://bit.ly/2WQwgdk

Bahasa Semai Tahun 5

https://bit.ly/2CFIxtZ

Bahasa Tamil SJK Tahun 5

https://bit.ly/32Kb7Ff

Bahasa Tamil SK Tahun 5

https://bit.ly/32KD7bS

Matematik Tahun 5

https://qrgo.page.link/Ek96J https://bit.ly/2ZPzZtu

Pendidikan Islam Tahun 5

https://qrgo.page.link/V6t7E https://bit.ly/2D1GHmZ

PJ Tahun 5

https://qrgo.page.link/zUEim https://bit.ly/2OMqDbo

Pendidikan Moral Tahun 5

https://bit.ly/3fTalJH

Pendidikan Muzik Tahun 5

https://qrgo.page.link/AFKfd https://bit.ly/2CxItwC

PSV Tahun 5

https://qrgo.page.link/14ksY https://bit.ly/30DsXXN

Sains Tahun 5

https://qrgo.page.link/E5VGT https://bit.ly/30BJ2NH

RBT Tahun 5

https://qrgo.page.link/sL9T8 https://bit.ly/32Kp0U3

Sejarah Tahun 5

https://qrgo.page.link/wurSJ https://bit.ly/32KQk4t

TMK Tahun 5

https://qrgo.page.link/KXott https://bit.ly/32Kp0U3

PK Tahun 5

https://qrgo.page.link/9noNQ https://bit.ly/2OMqDbo

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 5 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.