Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR

12530
0
Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 1

https://qrgo.page.link/bbeWL https://bit.ly/3fKMbBi

Bahasa Cina SJK Tahun 1

https://bit.ly/2OHJsN7

Bahasa Cina SK Tahun 1

https://bit.ly/3jk47ER

Bahasa Iban Tahun 1

https://bit.ly/30yI2ds

Bahasa Inggeris SJK Tahun 1

https://bit.ly/2OSwxIp

Bahasa Inggeris SK Tahun 1

https://qrgo.page.link/57yJS https://bit.ly/2OHFWCs

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/32ByikX

Bahasa Melayu SJK Tahun 1

https://bit.ly/39bB9T7

Bahasa Melayu SK Tahun 1

https://qrgo.page.link/ETttb https://bit.ly/3fFuHWS

Bahasa Semai Tahun 1

https://bit.ly/2ODNTIy

Bahasa Tamil SJK Tahun 1

https://bit.ly/32vlmgG

Bahasa Tamil SK Tahun 1

https://bit.ly/3jgZX0N

Matematik Tahun 1

https://qrgo.page.link/mSrj2 https://bit.ly/2WAhd7t

Pendidikan Islam Tahun 1

https://qrgo.page.link/jZ7rA https://bit.ly/3htn1aX

PJ dan PK Tahun 1

https://qrgo.page.link/CE9pg https://bit.ly/32yuBMW

Pendidikan Moral Tahun 1

https://bit.ly/2WAi9bZ

Pendidikan Muzik Tahun 1

https://qrgo.page.link/8A4Qv https://bit.ly/2CM74NQ

PSV Tahun 1

https://qrgo.page.link/jB833 https://bit.ly/2ZKCzkc

Sains Tahun 1

https://qrgo.page.link/Xqg2g https://bit.ly/2ZK0LmR

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.

Previous articleTeknik Menjawab Soalan Fizik SPM
Next articleKoleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR