Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR

13046
0

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 4

https://qrgo.page.link/QrSra https://bit.ly/39khu3f

Bahasa Cina SJK Tahun 4

https://bit.ly/3hpWBXn

Bahasa Cina SK Tahun 4

https://bit.ly/2EaRv37

Bahasa Iban Tahun 4

https://bit.ly/30BfmjW

Bahasa Inggeris SJK Tahun 4

https://bit.ly/2CDVl4f

Bahasa Inggeris SK Tahun 4

https://qrgo.page.link/asivX https://bit.ly/39iGVCo

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/3jt9QbB

Bahasa Melayu SJK Tahun 4

https://bit.ly/2CSt7Tc

Bahasa Melayu SK Tahun 4

https://qrgo.page.link/unPbn https://bit.ly/3hnRjLZ

Bahasa Semai Tahun 4

https://bit.ly/2CXqhfo

Bahasa Tamil SJK Tahun 4

https://bit.ly/39fs0ZO

Bahasa Tamil SK Tahun 4

https://bit.ly/2CTGWAD

Matematik Tahun 4

https://qrgo.page.link/jBcAK https://bit.ly/3jvTvCS

Pendidikan Islam Tahun 4

https://qrgo.page.link/zzCJj https://bit.ly/3ePunnh

PJ dan PK Tahun 4

https://qrgo.page.link/Y4MW6 https://bit.ly/39ilelT

Pendidikan Moral Tahun 4

https://bit.ly/32UEEwj

Pendidikan Muzik Tahun 4

https://qrgo.page.link/HzUjS https://bit.ly/30CpOHM

PSV Tahun 4

https://qrgo.page.link/jskcQ https://bit.ly/2CAaEuI

Sains Tahun 4

https://qrgo.page.link/i9F4c https://bit.ly/3fUNhdK

RBT Tahun 4

https://qrgo.page.link/v4Eox https://bit.ly/3fSgbLv

Sejarah Tahun 4

https://qrgo.page.link/UM6qw https://bit.ly/39gx1RX

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 4 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.