Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR

11595
0

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 6

https://qrgo.page.link/ta1Sv https://bit.ly/3hrIFvX

Bahasa Cina SJK Tahun 6

https://bit.ly/3fTNwG2

Bahasa Cina SK Tahun 6

https://bit.ly/2D20F1i

Bahasa Iban Tahun 6

https://bit.ly/2CuLJJ7

Bahasa Inggeris SJK Tahun 6

https://bit.ly/30xW0fu

Bahasa Inggeris SK Tahun 6

https://qrgo.page.link/r9SDN https://bit.ly/2D1JmwZ

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/3eV1WEt

Bahasa Melayu SJK Tahun 6

https://bit.ly/2OOm8xc

Bahasa Melayu SK Tahun 6

https://qrgo.page.link/jbgfb https://bit.ly/39jA8IG

Bahasa Semai Tahun 6

https://bit.ly/32OCVIC

Bahasa Tamil SJK Tahun 6

https://bit.ly/3eTlhWo

Bahasa Tamil SK Tahun 6

https://bit.ly/2CI2qAC

Matematik Tahun 6

https://qrgo.page.link/rhYTn https://bit.ly/2D21iYI

Pendidikan Islam Tahun 6

https://qrgo.page.link/wYrNW https://bit.ly/39l69Qv

PJ Tahun 6

https://qrgo.page.link/bUqSC https://bit.ly/2CHfciR

Pendidikan Moral Tahun 6

https://bit.ly/3jtTBel

Pendidikan Muzik Tahun 6

https://qrgo.page.link/3DpsZ https://bit.ly/3hvDefM

PSV Tahun 6

https://qrgo.page.link/14ksY https://bit.ly/3hyrI3f

Sains Tahun 6

https://qrgo.page.link/767Ay https://bit.ly/3eV2tWZ

RBT Tahun 6

https://qrgo.page.link/CeJUn https://bit.ly/3ePAdF7

Sejarah Tahun 6

https://qrgo.page.link/2M5cQ https://bit.ly/2CwoCOp

TMK Tahun 6

https://qrgo.page.link/gBtxR https://bit.ly/32ODvGi

PK Tahun 6

https://qrgo.page.link/HE98c https://bit.ly/2CHfciR

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 6 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.