Home DSKP Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR

12656
0
Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR……. Seluruh Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 bagi tahun 2020 (hanya tahun ini sahaja) telah dijajarkan semula bersesuaian dengan keadaan semasa kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan.

Bahan  : BKP KPM

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR 3

DIPERSILAKAN MUAT TURUN  :

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR

SUBJEK

MUAT TURUN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MUAT TURUN DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM

Bahasa Arab Tahun 2

https://qrgo.page.link/ANu5K https://bit.ly/2WF9FAe

Bahasa Cina SJK Tahun 2

https://bit.ly/39dKHgm

Bahasa Cina SK Tahun 2

https://bit.ly/2OKbUha

Bahasa Iban Tahun 2

https://bit.ly/2BixAOz

Bahasa Inggeris SJK Tahun 2

https://bit.ly/30qn7ZS

Bahasa Inggeris SK Tahun 2

https://qrgo.page.link/wTLKA https://bit.ly/3fOnNP0

Bahasa Kadazandusun

https://bit.ly/32CHoOt

Bahasa Melayu SJK Tahun 2

https://bit.ly/2ZLXqnq

Bahasa Melayu SK Tahun 2

https://qrgo.page.link/RoFYk https://bit.ly/32EKyBi

Bahasa Semai Tahun 2

https://bit.ly/2OJdyja

Bahasa Tamil SJK Tahun 2

https://bit.ly/3hkalTr

Bahasa Tamil SK Tahun 2

https://bit.ly/2WGYVRP

Matematik Tahun 2

https://qrgo.page.link/oVmrJ https://bit.ly/39jtvGf

Pendidikan Islam Tahun 2

https://qrgo.page.link/4ZSsy https://bit.ly/3fYNfBq

PJ dan PK Tahun 2

https://qrgo.page.link/43vFk https://bit.ly/2OKFaEO

Pendidikan Moral Tahun 2

https://bit.ly/2OI3kzF

Pendidikan Muzik Tahun 2

https://qrgo.page.link/KTypu https://bit.ly/39dFJ3n

PSV Tahun 2

https://qrgo.page.link/wfGkN https://bit.ly/2OGc35d

Sains Tahun 2

https://qrgo.page.link/Z5dk6 https://bit.ly/3fI0eaJ

DIPERSILAKAN MUAT TURUN :

PENUTUP

Koleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 2 KSSR yang dijajarkan ini bukanlah kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSR. Kandungan DSKP tersebut dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap.

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan dilaksanakan secara bersemuka bersama-sama murid. Manakala Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam DSKP yang ingin dicapai.

Previous articleKoleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 1 KSSR
Next articleKoleksi RPT Dan Dokumen Penjajaran Kurikulum Tahun 3 KSSR