Home Panitia Senarai Semak Fail Panitia

Senarai Semak Fail Panitia

2714
0

Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem Panitia Mata Pelajaran yang efektif, satu surat pekeliling ikhtisas (KP (BS)8591/Jld.II/(44), 13 HB Mac 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah. Dengan adanya garis panduan ini, diharapkan panitia-panitia yang diwujudkan disekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakanpelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah

Berikut adalah Borang PK 03/1 yang digunapakai oleh pihak atasan untuk menyemak senarai isi kandungan setiap fail panitia mata pelajaran

PK 03/1

SEKOLAH………………………………………………………………………………………….

SENARAI SEMAK ISI KANDUNGAN FAIL PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA  : …………………………………………………………………………………….

BIL. PERKARA ADA TIADA CATATAN
Lengkap Tidak Lengkap
 

1.

Takwim :

a.    Mesyuarat
b.    Perjumpaan kecil
c.    Ujian / Peperiksaan
d.    Program / Aktiviti
e.    Perkembangan Staf

2. Struktur  Organisasi
3. Biodata dan maklumat guru
 

4.

Jadual

a.  Jadual Peribadi Guru
b.  Jadual penggunaan PSS
c.  Jadual penggunaan bilik khas
d.  Jadual amali solat

 

5.

Minit Mesyuarat

a.   Kurikulum
b.   Panitia
c.   Laporan perjumpaan kecil

6. Headcount Mata Pelajaran
7. Program Peningkatan Mata Pelajaran

a.   Kertas Kerja Program
b.   Laporan Penilaian Program

 

8.

Peperiksaan Awam

a.    Takwim Peperiksaan
b.   Laporan analisis keputusan mata pelajaran

 

9.

Peperiksaan Dalaman

a.    Takwim peperiksaan dalaman
b.    Jadual penyediaan soalan
c.    Jadual penentu ujian
d.    Laporan analisis keputusan mata pelajaran
e.    Format kertas dan skema pemarkahan


Senarai Semak Fail Panitia 1


BIL. PERKARA ADA TIADA CATATAN
Lengkap Tidak Lengkap
10. Senarai Buku Teks
11. Senarai Buku Rujukan
12. Senarai Bahan Bantu Mengajar
13. Jadual

a.    Semakan Kerja Murid
b.    Pencerapan guru

14. Perkembangan Staf

a.   Jadual Kursus
b.   Laporan Kursus
c.   Bahan Edaran

Item (b) dan (c) disimpan di dalam fail Perkembangan Staf.
15. Pemantauan Sukatan Pelajaran
 

16.

Pekeliling

a.  Sekolah
b.  Pejabat Pelajaran Daerah
c.  Lembaga Peperiksaan Malaysia
d.  Majlis Peperiksaan Malaysia
e.  Jemaah Nazir
f.  Kementerian Pelajaran Malaysia.

17. Anggaran Perbelanjaan
18. Persatuan Akademik
19. Kajian Tindakan
20. Sukatan Pelajaran  

Dalam Poket Fail

21. Rancangan Pelajaran
20. Soalan Ujian / Peperiksaan.

Muat Turun Bahan Berkaitan :-

Previous articleUjian Bulan Mac RBT Tahun 5 2018
Next articleUjian Bulan Mac Sains Tahun 5 2018