Home SGMY Login SGMY Sistem Guru Malaysia

Login SGMY Sistem Guru Malaysia

1142
0
Login SGMY Sistem Guru Malaysia
Modul ini adalah digunakan oleh Guru dibawah Kementerian Pendidkan Malaysia dan juga  Guru yang berkhidmat di Sekolah-Sekolah swasta di Malaysia. Modul ini merupakan penjenamaan semula bagi pengsijilan guru. Inisiatif ini dirangka dalam memastikan tahap profesionalisme guru dapat dipertingkatkan setaraf dengan profesion yang lain. Pangkalan data asas dipautkan dengan pangkalan data SPLKPM dan e-Operasi. Nama Pengguna dan katalaluan adalah sama seperti yang digunakan pada aplikasi SPLKPM

Semua pengguna aplikasi SGMy adalah tertakluk kepada dasar serta pekeliling sedia ada dalam mengurus Pangkalan Data Guru.

Kata Laluan

Bagi guru KPM sila log masuk menggunakan No.Kad Pengenalan, dan bagi guru swasta sila log masuk menggunakan No.Permit. Kata laluan guru di KPM adalah sama seperti kata laluan SPLKPM , manakala kata laluan guru swasta diberikan oleh institusi masing-masing.

Semak Butiran

Guru dipohon semak butiran, ejaan dan sahkan maklumat yang dipaparkan. Klik butang pengesahan sekiranya maklumat yang dipaparkan adalah benar. Sekiranya terdapat ralat atau kesilapan, sila kemaskini di eOperasi bagi guru.

Mohon semua guru membuat pengesahan di laman web SGMy:

MUAT TURUN MANUAL PENGGUNAAN SGMY :

MANUAL PENGGUNA INDIVIDU Login SGMY


Login SGMY Sistem Guru Malaysia 1


Mohon semua guru membuat pengesahan di laman web SGMy:

Login SGMY Sistem Guru Malaysia :

 Login SGMY Sistem Guru Malaysia

MENJADI GURU MALAYSIA” merupakan penjenamaan semula bagi pensijilan guru. Inisiatif ini dirangka dalam memastikan tahap profesionalisme guru dapat dipertingkatkan setaraf dengan profesion profesional yang lain. Inisiatif Menjadi Guru Malaysia yang meliputi peringkat kelayakan, pendaftaran dan pelesenan guru adalah selaras dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam iaitu Anjakan Saujana Pendidik: Dasar Profesionalisme Keguruan. Melalui inisiatif ini, KPM dapat memastikan hanya guru yang terbaik berada dalam Sistem Pendidikan Negara.

VISI, MISI Dan OBJEKTIF SGMY Sistem Guru Malaysia

VISI

Guru Berkualiti, Kekal Berkualiti

MISI

Memastikan Individu Dalam Profesion Keguruan Sentiasa Berkualiti Dan Kekal Berkualiti Sepanjang Tempoh Perkhidmatan.

OBJEKTIF

  • Menjadikan individu yang berada dalam profesion keguruan diiktiraf sebagai golongan yang profesional.
  • Memastikan individu dalam profesion keguruan sentiasa berkualiti dan kekal berkualiti sepanjang tempoh perkhidmatan mereka.
  • Guru yang berdaftar dengan KPM akan diberikan Sijil Guru Malaysia yang mempunyai nombor unik yang kekal sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai nombor pengenalan diri dalam profesion keguruan.

Sebarang Pertanyaan Berkenaan Login SGMY Sistem Guru Malaysia Boleh :

HUBUNGI : 

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU 
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 2, BLOK E13, PARCEL E
KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Nombor Telefon (Teknikal) :
03-8884 1055/ 03-88841270/ 03-8884 1147
Meja Bantuan:
[email protected]

URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sabah
d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya
Peti Surat 10491
88805 Kota Kinabalu, Sabah
Nombor Telefon :
088–236804

URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
Cawangan Sarawak
Jalan College
93259 Kuching, Sarawak
Nombor Telefon :
082 – 258045

Related Post :