Home SSDM Login SSDM – KPM

Login SSDM – KPM

2713
0
login SSDM

Login SSDM – KPM… Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan. SSDM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat membantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.


Login SSDM - KPM 5

Login SSDM – KPM

Bahan Panduan
Penerangan
1. Manual Pengguna – Sekolah Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna Sekolah (.pdf)
2. Manual Pengguna – PPD Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna PPD (.pdf)
3. Manual Pengguna – JPN Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna JPN (.pdf)
4. Manual Pengguna – BPSH Manual penggunaan SSDM online bagi tahap pengguna di Kementerian, iaitu Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (.pdf)
5. Slide Latihan Pengguna Sekolah Slide manual penggunaan SSDM online dalam bentuk powerpoint

 

2.0 CARA MASUK SISTEM

  • Untuk masuk ke SSDM, anda perlu taip url ini: http://apps.moe.gov.my/ssdm/
    Browser yang sesuai digunakan adalah Internet Explorer (IE) versi 7 ke atas dengan resolusi paparan adalah 1024 X 768 pixel.
  • Rajah 2.1 memaparkan muka depan atau antaramuka daftar masuk.

Login SSDM - KPM 6

Rajah 2.1: Antaramuka Utama iaitu Daftar Masuk

  • Masukkan ID dan katalaluan dan klik – ‘ masuk ‘

Penerangan yang seterusnya ada dijelaskan mengikut modul-modul pengguna.

Penutup

Login SSDM – KPM…Sistem ini mementingkan Amalan Baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam system ini, status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti.

Diharapkan Login SSDM – KPM ini dapat difahami dan dihayati oleh semua pihak, terutama guru-guru di sekolah agar permasalahan pengurusan disiplin dapat ditangani sebaik mungkin, seterusnya dapat menyediakan data-data nasional yang lebih tepat.

Related Post :