Home ePangkat Login ePangkat – KPM

Login ePangkat – KPM

3935
0
Login ePangkat

Login ePangkat – KPM adalah aplikasi dalam talian (online) yang berintegrasi dan komprehensif bagi membolehkan pengguna memohon dan memproses sesuatu urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di bawah KPM. Pembinaan sistem ePANGKAT adalah bertujuan untuk menangani isu kelewatan, keciciran dan pertindihan urusan kenaikan pangkat.

Sistem Login ePangkat ini diharap dapat memudahkan segala urusan kenaikan pangkat kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia dan mengelakkan berlakunya keciciran kenaikan pangkat di kalangan pegawai yang terlibat. Sistem e-Pangkat merupakan satu sistem online yang dibina untuk memudahkan proses kenaikan pangkat serta meminimumkan kesilapan dalam pengurusan kenaikan pangkat bagi kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

LOGIN

Modul Pengurusan Guru Naik Pangkat – Sistem ePangkat – KPM

Laman ini sesuai dilayari dengan menggunakan pelayar Google Chrome atau Mozilla Firefox dengan resolusi 1280 x 768 dan ke atas


Login ePangkat - KPM 59


MANUAL PENGGUNA

MUAT TURUN BORANG

BORANG KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BORANG KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA

BORANG URUSAN PEMANGKUAN – MODUL PENGGANTIAN PEMIMPIN SEKOLAH (MPPS)

SKOR MARKAH PENILAIAN KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

PENUTUP 

Sistem ini telah diperkenalkan sejak 21 Ogos 2018 bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengurusan pangkat di mana terdapat kelewatan memproses maklumat bagi kenaikan pangkat kerana maklumat yang disimpan secara manual adalah tidak tepat, tidak lengkap, tidak teratur, tidak kemaskini, dan tidak sistematik.

Related Post :