Home Artikel Buku Panduan RMT 2022

Buku Panduan RMT 2022

9633
0
Buku Panduan RMT 2022

Buku Panduan RMT 2022 РMatlamat buku ini adalah untuk memberi panduan yang lengkap kepada Guru Besar di sekolah dan pegawai penyelaras di peringkat negeri dan daerah. Usaha ini adalah selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan  Malaysia untuk memberi perkhidmatan terbaik dalam menjaga kesihatan dan kebajikan murid di sekolah yang berada dalam kategori keluarga miskin tegar.

Buku panduan ini akan menjadi rujukan utama kepada semua sekolah yang terlibat dalam bantuan RMT agar pengurusan RMT selaras dan seragam di seluruh negara. Hal ini akan memudahkan BPSH yang diamanahkan untuk membuat pemantauan dan penambahbaikan program ini untuk kepentingan dan kebajikan murid.

Buku Panduan RMT 2022 3

MUAT TURUN

JUDUL BUKU TEKS

 

Buku Panduan RMT 2022

Buku Panduan RMT 2022

Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha mempertingkatkan tahap pencapaian pendidikan dan kesihatan dalam kalangan murid sekolah di Malaysia. Pelbagai bantuan telah disalurkan dan usaha telah dilaksanakan termasuk Program
Rancangan Makanan Tambahan (RMT).

Buku Panduan Pengurusan RMT diterbitkan supaya satu pengurusan pengoperasian program yang standard dilaksanakan di Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah. Pendekatan kaedah mesra pengguna dengan langkah yang tersusun memudahkan semua pihak mematuhi prosedur yang ditetapkan.

 

RELATED POST :-

Himpunan Buku Teks Digital Sekolah Rendah

# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 1 KSSR
# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 2 KSSR
# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 3 KSSR Semakan (2017)
# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 4 KSSR Semakan (2017)
# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 5 KSSR Semakan (2017)
# Himpunan Buku Teks Digital Tahun 6 KSSR (Semakan 2017)

Himpunan Buku Teks Digital Sekolah Menengah

Himpunan Buku Teks Digital Tingkatan 1
Himpunan Buku Teks Digital Tingkatan 2
Himpunan Buku Teks Digital Tingkatan 3
Himpunan Buku Teks Digital Tingkatan 4
Himpunan Buku Teks Digital Tingkatan 5

Related Post :