Home Buku Teks Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5

Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5

4587
0
Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5
Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5, Portal ini dibangunkan untuk membantu guru-guru, pelajar dan ibubapa dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersistematik. Kehadiran portal ini juga diharapkan dapat dijadikan platform lati tubi untuk bakal-bakal pelajar yang akan menghadapi Peperiksaan SPM.
Melalui penggunaan Buku Teks Digital ini akan menggalakkan inisiatif murid dan menjadikan murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pengenalan buku teks digital merupakan sebahagian daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) bermula 2013 hingga 2025, dan diperkenalkan dalam tiga fasa oleh kerajaan sebelum ini.
Bagi fasa permulaan, buku teks versi bercetak akan kekal digunakan seperti biasa. Pelajar boleh memuat turun buku-buku teks mereka dalam bentuk PDF……
Kepada ibu bapa, guru-guru dan pelajar disini disediakan Laman yang mengandungi Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5. Semoga Bermanafaat kepada semua…

Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 2023

Buku Teks Digital Tingkatan 1

Mata Pelajaran KSSM

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 1 
Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan
Buku Teks Digital Sains Tingkatan
Buku Teks Digital Matematik Tingkatan
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tingkatan
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan
Buku Teks Digital Geografi Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Cina Komunikasi Tingkatan 1 
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tingkatan
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan
Buku Teks Digital Asas Sains Komputer Tingkatan
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tingkatan
Buku Teks Digital Bahasa Jepun Tingkatan

Buku Teks Digital Tingkatan 2

Mata Pelajaran KSSM

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 2 
Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 2
Buku Teks Digital Sains Tingkatan 2
Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 2
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tingkatan 2
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 2
Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tingkatan 2
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tingkatan 2
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 2
Buku Teks Digital Asas Sains Komputer Tingkatan 2
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 2
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tingkatan 2
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2

Mata Pelajaran SSeM

Buku Teks Digital Seni Teater Tingkatan 2
Buku Teks Digital Seni Tari Tingkatan 2
Buku Teks Digital Seni Muzik Tingkatan 2

Buku Teks Digital Tingkatan 3

Mata Pelajaran KSSM

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 3 
Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 3
Buku Teks Digital Sains Tingkatan 3
Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 3
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tingkatan 3
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 3
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 3
Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tingkatan 3
Buku Teks Digital Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Cina Komunikasi Tingkatan 3
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tingkatan 3
Buku Teks Digital Asas Sains Komputer Tingkatan 3
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tingkatan 3
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 3

Mata Pelajaran SSeM

Buku Teks Digital Seni Teater Tingkatan 3
Buku Teks Digital Seni Tari Tingkatan 3
Buku Teks Digital Seni Muzik Tingkatan 3

Buku Teks Digital Tingkatan 4

Mata Pelajaran KSSM

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 4
Buku Teks Digital Sains Tingkatan 4
Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 4
Buku Teks Digital Add Math Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tingkatan 4
Buku Teks Digital Tasawwur Islam Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 4
Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tingkatan 4
Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 4
Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 4
Buku Teks Digital Fizik Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Jepun Tingkatan 4 Dan 5
Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 4
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Muzik Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah Tingkatan 4
Buku Teks Digital Syariah Islamiyah Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4

Mata Pelajaran MPEI

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Asas Kelestarian Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Reka Cipta Tingkatan 4
Buku Teks Digital Sains Sukan Tingkatan 4
Buku Teks Digital Grafik komunikasi Teknikal Tingkatan 4
Buku Teks Digital Ekonomi Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Perniagaan Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pertanian Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Sains Komputer Tingkatan 4

Mata Pelajaran SSeM

Buku Teks Digital Pengkhususan Rekabentuk Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pengkhususan Seni Halus Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pengkhususan Seni Muzik Tingkatan 4
Buku Teks Digital Pengkhususan Seni Tari Tingkatan 4
Buku Teks Digital Produksi Seni Persembahan Tingkatan 4
Buku Teks Digital Sejarah Dan Pengurusan Seni Tingkatan 4

Mata Pelajaran MPET

Buku Teks Digital Pengajian Keusahawanan Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Awam Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Pengajian Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 4 
Buku Teks Digital Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4 

Buku Teks Digital Tingkatan 5

Mata Pelajaran KSSM

Buku Teks Digital Bahasa Melayu Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Sejarah Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Tingkatan 5
Buku Teks Digital Sains Tingkatan 5
Buku Teks Digital Matematik Tingkatan 5
Buku Teks Digital Add Math Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pendidikan Islam Tingkatan 5
Buku Teks Digital Tasawwur Islam Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pendidikan Moral Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Tingkatan 5
Buku Teks Digital Geografi Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Cina Tingkatan 5
Buku Teks Digital Kesusasteraan Cina Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Tamil Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Iban Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Kadazandusun Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Semai Tingkatan 5
Buku Teks Digital Biologi Tingkatan 5
Buku Teks Digital Kimia Tingkatan 5
Buku Teks Digital Fizik Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Jepun Tingkatan 4 Dan 5
Buku Teks Digital Sains Tambahan Tingkatan 5
Buku Teks Digital Bahasa Arab Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah Tingkatan 5
Buku Teks Digital Syariah Islamiyah Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pengajian Keusahawanan Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pendidikan Seni Visual Tingkatan 5

Mata Pelajaran MPEI

Buku Teks Digital Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Sains Rumah Tangga Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Asas Kelestarian Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Reka Cipta Tingkatan 5
Buku Teks Digital Sains Sukan Tingkatan 5
Buku Teks Digital Grafik komunikasi Teknikal Tingkatan 5
Buku Teks Digital Ekonomi Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Perniagaan Tingkatan 5
Buku Teks Digital Pertanian Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Sains Komputer Tingkatan 5

Mata Pelajaran SSeM

Buku Teks Digital Sejarah dan Pengurusan Seni Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Reka Bentuk Interaktif Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Pengkhususan Seni Halus Tingkatan 5 

Mata Pelajaran MPET

Buku Teks Digital Kejuruteraan Mekanikal Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Kejuruteraan Awam Tingkatan 5 
Buku Teks Digital Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Tingkatan 5 

Mata Pelajaran MPAK

Buku Teks Digital Bahasa Inggeris Aliran Kemahiran Tingkatan 5
Buku Teks Digital Matematik Aliran Kemahiran Tingkatan 5 
Buku Teks Pendidikan Moral Aliran Kemahiran Tingkatan 5
Buku Teks Pendidikan Islam Aliran Kemahiran Tingkatan 5 

Related Post:

Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5

Himpunan Buku Teks Digital KSSR Tahun 1 Hingga 6


Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 1


Di sini disediakan 15 tip untuk cemerlang & persediaan menghadapi peperiksaan khususnya bagi pelajar-pelajar yang akan mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tidak lama lagi.

1. Sediakan Ruang Belajar Yang Sesuai

Top 10 Study Tips to Study Like a Harvard Student - Harvard Summer School

Pastikan anda mempunyai ruang yang cukup untuk meletakkan segala bahan dan nota anda. Adakah anda mempunyai pencahayaan yang cukup? Adakah kerusi dan meja anda selesa? Adakah permainan komputer anda tidak dapat dilihat dan mengganggu?. Cuba hapuskan semua gangguan, dan pastikan anda berasa selesa dan dapat memberi tumpuan sebaik mungkin.

Bagi sesetengah orang, mengulangkaji dalam keadaan yang senyap sunyi adalah yang terbaik, untuk yang lain, mungkin muzik latar belakang membantu. Sesetengah daripada kita memerlukan segala-galanya yang benar-benar kemas dan teratur untuk menumpukan perhatian. Fikirkan tentang apa yang berfungsi dan dapat membantu anda, dan luangkan sedikit masa untuk mendapatkannya persekitaran yang terbaik untuk anda mengulangkaji.

2. Semak Jadual

Schedule | Information Services and Technology (IST)

Menyemak jadual peperiksaan penting bagi menentukan masa cukup untuk belajar, khususnya pada saat-saat akhir ini. Latihan mesti diteruskan mengikut kertas peperiksaan yang akhir diduduki terlebih dulu. Ini kerana apabila tiba hari peperiksaan, calon akan belajar subjek yang akan diuji pada hari pertama peperiksaan.

Jika melakukan demikian, bermakna anda telah membuat persiapan yang menyeluruh dan tidak ada subjek tertinggal atau tidak dipelajari.

Click untuk bacaan seterusnya disini…. 

Himpunan Buku Teks Digital KSSM Tingkatan 1 Hingga 5 2